วันพุธที่ 15 กันยายน พ.ศ. 2553

ใบความรู้ การพูดในที่ประชุมชน

 การพูดในที่ประชุมชน

ใบความรู้ การอ่านเพื่อวิเคราะห์

การอ่านเพื่อวิเคราะห์  หมายถึง การอ่านเพื่อแยกหาข้อเท็จจริง และข้อคิดเห็นออกจากกัน

ใบความรู้ หลักการอ่านจับใจความ

หลักการอ่านจับใจความ
     1.  อ่านข้อความให้จบทั้งหมดแล้วบอกสาระสำคัญให้ได้
     2.  ถ้าครั้งแรกอ่านไม่เข้าใจควรอ่านครั้งต่อไปจนกว่าจะเข้าใจ